Sponsor4Education

€ 335 voor 1 jaar basis school

€ 600 voor 1 jaar voortgezet onderwijs