ENGAGE

PEOPLE

Engage People is een Nederlandse stichting voor de ondersteuning van het straatkinderen opvang centrum "Springs of Joy" in Oeganda en het sociale productie centrum voor werkinclusie voor mensen met een beperking "Involve'O" in Oost-Timor.